...knihy, které nechávají promluvit Bibli

Vyhledávání

Téma
Vydavatel
Autor
Vymazat

Novinky na email

Vyhledávání

Články

V této sekci naleznete užitečné články.


Lady Jana Greyová

Svědectví o životě jedné mladé dámy, která nezapřela Krista...

Kniha o lady Janě Greyové je k dispozici zde.

220px-paul_delaroche_-_the_execution_of_lady_jane_grey

Hrdinové víry

Život lady Jany Greyové, která byla pouhých devět dní královnou Anglie, je dramatický, srdcervoucí příběh. Místo v ušlechtilé armádě mučedníků jí zajistila krutá smrt v roce 1554. Byla to překrásná a temperamentní mladá žena s pozoruhodným intelektem. Vydávala svědectví, ze kterého vyzařovala veliká pevnost ve věcech evangelia, a její hluboké znalosti Písma jsou výzvou pro všechny křesťany. 

 

 

 

Číst dál...

Příprava kázání

Robert J. Sheehan

z knihy Můžeme důvěřovat Bibli? (Poutníkova četba, 2005)

Učitelé mají zvláštní zodpovědnost, která náleží jen jim samotným, a tou je vykládat Písmo tak, aby zde vždy mohlo být dobré a zdravé porozumění Písmu a aby mělo vždy sílu a bylo v církvi neměnné, takže se nebudou moci šířit hereze a klamné názory, ale víra bude  všechno  pevně a s jistotou zastřešovat.

Jan Kalvín

 Člověk, který zachází se slovem pravdy správně, ten ho nemění, nebrání mu, nekomolí a nepřekrucuje ho, ani ho nepoužívá se špatnými úmysly. Naopak, s modlitbou vykládá Písmo ve světle Písma. Odvážně a přece s láskou aplikuje jeho slavný smysl na konkrétní podmínky a okolnosti a to vše pro slávu Boží, obrácení hříšníků a poučení věřících.

William Hendriksen

Číst dál...

Kdo jsou baptisté?

Kevin Roy, Reformation Today, číslo 240 (březen/duben 2011)

Šestnácté a sedmnácté století byly v Anglii zlaté časy pro evangelium. V této době povstali jedni z nejupřímnějších, nejzbožnějších, nejučenějších a nejvíce vroucích křesťanů, které tento svět kdy viděl. Vždyť reformátoři 16. století byli ochotni trpět a nechat se i upálit na hranici kvůli evangeliu – Ridley, Latimer, Hooper, Cranmer a mnozí další. Z prostředí Reformované anglikánské církve vzešlo uskupení lidí, kteří se vyznačovali hlubokou oddaností Božímu slovu a vroucí touhou po čistotě učení i života jak ve svých rodinách a v církvích, tak i ve svém národě. Jejich opravdová touha žít čistý život před Bohem a uctívat Boha v souladu s Božím slovem, jim vynesla označení „puritáni“.

Číst dál...

Odevzdáni modlitbě a kázání

Robert Strivens - předneseno na kazatelské konferenci nakladatelství Evangelical Press v Beninu, Západní Afrika

 „My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě“ (Sk 6:4)

 Pastýřům a kazatelům svěřil Pán Ježíš velmi důležitý a naléhavý úkol. Nic nesmí s tímto úkolem soupeřit – nic nesmí vstoupit mezi ně a jejich úplné odevzdání se tomuto úkolu. Tento princip nalezneme v šesté kapitole Skutků. Jsou zde důležitá ponaučení jak pro pastory, kazatele, tak o pro všechny křesťany.

 

Problémy

Církve novozákonní doby měly úplně stejné problémy, jako máme my dnes. Brzy po neobvyklých událostech Letnic vyvstal v církvi v Jeruzalémě spor.

Spor nám zní velice známě. Jedna skupina („helenisté“, tzn. židovští křesťané s řeckým původem) si stěžovala na to, že je nadržováno jiné skupině („hebrejům“, tzn. těm s židovským původem) během rozdělování potravin chudým vdovám.

Tento problém byl přednesen vedoucím církve – apoštolům. Ti byli bezpochyby v pokušení vyřešit nastalé potíže sami. Ale nakonec odmítli osobně se jejich řešení účastnit. Namísto toho povzbudili církev, aby vybrala zbožné muže, kteří budou schopni při vyřešit.

 

Číst dál...

Bohem požehnaná 2 .Zimní konference

jerry-farnik2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby na téma "Co je evangelikální?" se z Boží milosti podařila!

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Číst dál...

Boj s obry

Napsal Stan Evers, Evangelical Times, červen 2001

Stal se národním hrdinou přes noc. Bůh si použil mladého pastýře, který si hleděl svých každodenních povinností, aby porazil obra! Kdo ví, kdy přijde okamžik, který změní náš život?

Číst dál...

Jak se vypořádat s úzkostí? - Robert Sheehan

Robert Sheehan, Grace magazine, květen 1997

Úzkost více či méně prožíváme všichni. Její míru může zvýšit naše povaha a zhoršují ji často určité okolnosti, obzvlášť chudoba. Poté, co náš Pán varoval lidi před nebezpečím bohatství (Matouš 6:19-24), varoval své učedníky před pokušeními, které doprovází chudoba.

Číst dál...

Joomla SEF URLs by Artio

Mohlo by Vás zajímat

Hledáme kolportéry

Staňte se součástí služby nakladatelství Poutníkova četba českým a slovenským křesťanům.

Můžete mít podíl na šíření biblické literatury v naší zemi a pomoci tak české církvi, aby rostla na pevných základech.

Více o programu „Poutníkův kolportér“ na tel. čísle: 472 741 623 nebo zašlete email. My Vám sdělíme podrobné informace o programu.