Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodu provozovaném na doméně PoutnikovaCetba.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Poutníkova četba, z.s. se sídlem v Žandově 85, Chlumec 403 39, IČ 266 05 643, (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.
 3. Objednávka - kupní smlouva
  1. Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
  2. Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
  3. Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
  4. Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit do doby 6 hodin po uskutečnění Objednávky, a to formou e-mailu či telefonicky. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
  5. Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 4. Dodání zboží
  1. Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky a Slovenské republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.
  2. Způsob doručení - Zboží je zasíláno služeb České pošty, s.p.
  3. Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno zpravidla následující pracovní den po objednání. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než pět pracovních dní od objednání, bude Kupující vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání.
  4. Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky. Bankovní převod je možno uskutečnit až po obdržení zásilky se zbožím, u kterého bude přiložena faktura s náležitými údaji nutnými k uskutečnění převodu.
  5. Právo odmítnutí objednávky – Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud je Spotřebitel v prodlení se zaplacením některé z předešlých svých objednávek. O tomto odmítnutí bude Spotřebitel informován.
 5. Poštovné - zaslání do ČR
  1. Platba dobírkou - dle platného Ceníku České pošty
  2. Platba převodem na účet - dle platného Ceníku České pošty
  3. Poštovné zdarma - při objednávce nad 1000,- Kč. Pro knihkupce uplatňující rabat nad 2500,- Kč
 6. Poštovné - zaslání na Slovensko - Platba převodem na slovenský účet č. 2300107554 kód banky 8330, částku nutno převést na Euro, cena poštovného dle platného ceníku České pošty
 7. Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy
  1. Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
  2. Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zboží na adresu sídla Prodávajícího.
  3. Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či poštovní poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu občanského sdružení Poutníkova četba a pro potřebu s ním spjatých organizací.