Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

  • co se děje když se modlím
  • Dí li bůh
  • důvěřovat bibli
  • Evoluce
  • Navzdory temnote
  • Proměnující milost
  • Velkolepen dílo
  • vzdálení živému bohu
  • Znamenitá žena

Katechismus Charlese Spurgeona

Katechismus_Char_50881a892de19.jpgKatechismus_Char_50881a892de19.jpg
Kód zboží: PO-61 |

Biblické odpovědi na základní otázky křesťanské víry. Spolu s odkazy do Písma.

Dostupnost: skladem
45 Kč
  • Popis

Úvod Charlese H. Spurgeona
Jsem přesvědčen, že používání dobrého katechismu v našich rodinách bude vynikající ochranou proti narůstajícímu nebezpečí falešného učení. Proto jsem připravil tento výtah ze dvou stávajících katechismů – Westminsterského a Baptistického, abychom ho používali v našem sboru. Všichni, kdo ho budou používat ve svých rodinách nebo při vyučování v církvi, se budou usilovně snažit vysvětlit, co jednotlivé body znamenají. Tyto body by se měl každý velmi pečlivě naučit, protože jak poroste ve víře, tak bude stále lépe rozumět tomu, co znamenají.

Ať vám i vašim rodinám Pán požehná, moji přátelé – to je modlitba vašeho milujícího pastora.

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy (2 Tm 2,15).

Seznam otázek
1. Co je pro člověka nejvyšším cílem?
2. Podle čeho se máme řídit při oslavování Boha?
3. Co je hlavním obsahem Písma?
4. Kdo je Bůh?
5. Je více bohů než jeden?
6. V kolika osobách existuje Bůh?
7. Co jsou to Boží ustanovení?
8. Jak Bůh své záměry naplňuje?
9. Co je dílo stvoření?
10. Jak Bůh stvořil člověka?
11. Co je to Boží prozřetelnost?
12. Jaký čin prozřetelnosti Bůh pro člověka udělal, když ho stvořil?
13. Zůstali první lidé v tom stavu, v němž byli Bohem stvořeni?
14. Co je to hřích?
15. Padlo celé lidstvo Adamovým prvním přestoupením?
16. Do jakého stavu se lidstvo svým pádem dostalo?
17. Co vše zahrnuje hříšný stav, do něhož člověk padl?
18. Jak bídný je stav, do něhož lidstvo upadlo?
19. Nechal Bůh veškeré lidstvo v tomto stavu hříchu, bídy a věčného zahynutí?
20. Kdo je Vykupitelem Božích vyvolených?
21. Jak se Kristus, Syn Boží, stal člověkem?
22. Jaké úřady naplnil Kristus jako náš Vykupitel?
23. Jak Kristus naplnil úřad proroka?
24. Jak Kristus naplnil úřad kněze?
25. Jak Kristus naplnil úřad krále?

26. V čem spočívá Kristovo ponížení?
27. V čem spočívá Kristovo vyvýšení?
28. Jak získáváme podíl na vykoupení, které zaplatil Kristus?
29. Jak Duch svatý přivádí k vykoupení nás, za něž Kristus zaplatil?
30. Co to je účinné povolání?

31. Co v tomto životě získávají ti, kdo jsou účinně povoláni?
32. Co je to ospravedlnění?
33. Co je to přijetí za syny (adopce)?
34. Co to je posvěcení?
35. Jaký užitek v tomto životě doprovází ospravedlnění, přijetí za syny a posvěcení a co z nich vyplývá?
36. Co věřící přijmou od Krista v okamžiku své smrti?
37. Co přijmou věřící od Krista při vzkříšení?
38. Co se stane s bezbožnými, když zemřou?
39. Co bude s bezbožnými v den soudu?
40. Jaká pravidla zjevená Bohem má člověk poslouchat?
41. Co je shrnutím deseti přikázání?
42. Jak zní první přikázání?
43. Co se vyžaduje v prvním přikázání?
44. Jak zní druhé přikázání?
45. Co se vyžaduje ve druhém přikázání?
46. Co zakazuje druhé přikázání?
47. Jak zní třetí přikázání?
48. Co se vyžaduje ve třetím přikázání?
49. Jak zní čtvrté přikázání?
50. Co se vyžaduje ve čtvrtém přikázání?
51. Jak má být svěcen den odpočinutí?
52. Jak zní páté přikázání?
53. Co se vyžaduje v pátém přikázání?
54. Proč bychom se měli připojovat k pátému přikázání?
55. Jak zní šesté přikázání?
56. Co zakazuje šesté přikázání?
57. Jak zní sedmé přikázání?

58. Co zakazuje sedmé přikázání?
59. Jak zní osmé přikázání?
60. Co zakazuje osmé přikázání?
61. Jak zní deváté přikázání?
62. Co se vyžaduje v devátém přikázání?
63. Jak zní desáté přikázání?
64. Co zakazuje desáté přikázání?
65. Je nějaký člověk schopen dodržet všechna Boží přikázání?
66. Jsou všechna přestoupení zákona stejně ohavná?
67. Co zasluhuje každý hřích?
68. Jak můžeme uniknout Božímu hněvu a prokletí kvůli našemu hříchu?
69. Co to je víra v Ježíše Krista?
70. Co je to pokání k životu?
71. Jaké jsou vnější prostředky, jimiž nám Duch svatý předává užitek plynoucí ze smíření?
72. Jak se Boží slovo účinně podílí na spasení?
73. Jak je třeba číst a poslouchat Boží slovo, aby to vedlo ke spasení?
74. Jaký duchovní užitek plyne ze křtu a z památky Večeře Páně?
75. Co je to křest?
76. Kdo má být pokřtěn?
77. Měla by být křtěna nemluvňata věřících rodičů?
78. Jak má křest správně probíhat?
79. Co je povinností těch, kdo jsou takto pokřtěni?
80. Co je to památka Večeře Páně?
81. Jaké jsou podmínky správného přijímání Večeře Páně?
82. Co znamenají slova „dokud Pán nepřijde“, která používá apoštol Pavel v souvislosti s Večeří Páně?