Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Otevíráme knihu Přísloví - Jim Newheiser

Kniha Prisloví.pngKniha Prisloví.png
Kód zboží: PO_170 |

Praktický výklad knihy Přísloví.

Dostupnost: skladem
360 Kč
 • Popis
 • Ukáza z knihy
 • Video blog
 • Recenze
 • O autorovi

Moudrost – mnozí lidé zpozorní, přijde-li řeč na moudrost – jak ji ale správně popsat? Představuje moudrost vysoký intelekt, rozsáhlé vědomosti, dobrou paměť, schopnost rychle a bystře uvažovat? Nebo lze za moudrost považovat správný způsob života? Co mohu od moudrosti očekávat? Kde ji mám hledat? Co mě bude stát? Přinese mi užitek? A pokud ano, v jakém slova smyslu? Lidstvo zkoumá moudrost po celou dobu své existence. Takřka každý národ, kmen a etnikum v určitém smyslu sbírá a schraňuje moudrost svých předků. V minulosti si lidé moudrosti vážili, považovali ji za dědictví nepopsatelné hodnoty. Společnost a rada moudrých lidí – mužů i žen – bývala nesmírně vážená. Jak jsme na tom dnes? Přesněji řečeno, jako jsou na tom dnešní křesťané? Jaký mají vztah k moudrosti lidé, kteří se hlásí ke Kristu, v němž jsou podle Písma „skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (Ko 2,3 ČEP)? Většina věřících si při zmínce slovíčka „moudrost“ pravděpodobně vybaví starozákonního krále Šalomouna a jeho knihu Přísloví, avšak ne každý ví, jak tuto sbírku moudrosti uplatnit v každodenním životě. V případě knihy Přísloví se totiž jedná o spis plný krátkých promluv, rčení, úsloví a postřehů, které spolu ne vždy přímo souvisí. Proto si dnes představíme titul od Jima Newheisera s názvem Otevíráme knihu Přísloví, jenž nás starozákonní stezkou moudrosti provede.

Záměr titulu Otevíráme knihu Přísloví je veskrze praktický. Autor očividně nehodlá vést své čtenáře na planinu bezbřehého a neužitečného hloubání, z níž není úniku. Spíše se snaží plnit roli užitečného průvodce a praktického rádce. Biblická kniha Přísloví obsahuje bohatá ložiska moudrosti, nutno však podotknout zbožné moudrosti. Písmo považuje pravou moudrost a zbožnost za neoddělitelné, mají-li mít v životě člověka smysl a užitek. Vždyť kniha Přísloví začíná slovy „počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci“ (Př 1,7). Jim Newheiser ihned v úvodu své knihy ukazuje čtenářům správnou perspektivu biblické moudrosti. Pomocí Písma definuje moudrost tak, jak ji vidí Bůh. Klade Boží moudrost do kontrastu se světskou moudrostí a vytyčuje její smysl, účel, záměr a užitek. Autor své čtenáře dále povzbuzuje ke studiu a tvrdí: „Umění žít moudře k vám nepřijde náhle, ale postupně poroste s tím, jak se budete snažit pochopit a uplatňovat Boží moudrost obsaženou v jeho Slově,“ a dále, „Boží moudrost je nevyčerpatelná. Knihu Přísloví si klidně můžete přečíst stokrát a stále z ní mít prospěch.“

Kniha je rozdělena do několika tematických celků, k nimž se kniha Přísloví vyjadřuje. Dočtete se například jak využít moudrost: v boji s pošetilostí, v hledání spokojenosti, v přístupu k majetku a penězům, na cestě za úspěchem, ve správě domácnosti, při výchově dětí, v práci a zaměstnání, ve správě času, v oblasti manželství a milostné intimity, v otázce mezilidských vztahů, nebo dokonce ve stravovacích návycích. Na všechny tyto oblasti pohlíží autor skrz okuláry biblické moudrosti. Neostýchá se poukázat na omyly a jejich důsledky (někdy až smrtící), k nimž dochází ve chvílích, kdy lidé raději naslouchají radám tohoto světa. Jim Newheiser předkládá jednotlivé myšlenky tzv. výkladovou metodou. Nejprve seznámí čtenáře s terminologií a významem probíraných úseků, poté se přesune k vysvětlení ústředních myšlenek, uvede doplňující přirovnání a poukáže na skutečnost, jak získanou informaci prakticky využít. Rovněž propojuje odkazy knihy Přísloví se zbytkem Písma, čímž odhaluje úžasný soulad Bible a jejího učení. Některá biblická přísloví a rčení nám mohou připadat poněkud vzdálená, abstraktní a těžko uchopitelná. Autor vyplňuje tato „hluchá místa“ nejenom pečlivým výkladem, nýbrž i praktickými příklady ze života či popisem vzorových biblických událostí. Velmi užitečné jsou také podněty k dalšímu studiu, zamyšlení a diskuzi v závěru každé kapitoly, což činí z knihy příhodný materiál ke skupinovému studiu na biblických hodinách, při rodinných ztišeních nebo setkání mládeže apod.

Na závěr se nedovedu se ubránit jisté velmi osobní poznámce. Jakožto čtenář jsem velmi ocenil celkový teologický přístup Jima Newheisera. V průběhu četby mi totiž neustále kladl před oči toho, jenž ztělesňuje moudrost – Pána Ježíše Krista. Neboť právě Kristus svým pozemským životem, službou a příkladem ukázal, jak můžeme (a máme) žít v moudrosti Ducha svatého, který nám byl dán. Tím mi Jim Newheiser pomáhal nejenom udržet pozornost, ale také správný postoj. Kniha Přísloví, stejně jako všechna ostatní Písma, směřuje ke Kristu Ježíši (J 5,39; L 11,31).

Hledání moudrosti je namáhavé, žádá si mnoho úsilí a nemálo času. Ovšem pouze člověk, který je ochoten pro získání moudrosti nasadit veškeré své úsilí dokazuje, že o ni skutečně stojí (Př 2,1–5; Mt 13,46). „S moudrostí jsme se nenarodili,“ tvrdí Jim Newheiser, „a ani se automaticky nestáváme moudřejšími pouze tím, že stárneme. Zdrojem moudrosti je Bůh. Moudrost získáváme jedině, když o ni ukázněně usilujeme.“ Vydáte se společně s námi hledat perly poznání Boha a jeho moudrosti? Možná se někde na cestě potkáme. Vyměníme si cenné zkušenosti a budeme se radovat ze života, který nám Bůh Otec daroval ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu!

Rozměry
148x210
Počet stran
182
ISBN
978-80-87239-62-9
Rok vydání
2023
Originální název
Opening Up Proverbs
Vydavatel
 • DayOne
Autor
 • Newheiser Jim
Vazba
Měkká
Video-blog

Youtube

Recenze1

Dr. James (Jim) Newheiser ml. je mimořádně činorodým člověkem, avšak obecně je znám především pro vedení poradenských kurzů a praktické teologie. Narodil se roku 1958. Univerzitního vzdělání dosáhl nejprve na Baylor Univerzity (bakalářský titul) a posléze na Westminster Seminary California (magisterský a doktorský titul). Oženil se roku 1979. S manželkou Caroline vychovali tři děti, které již dosáhli věku dospělosti.

Dr. Newheiser je ředitelem kurzu Christian Counseling Program (Křesťanský poradenský program) a učitelem biblického poradenství a pastorální teologie na Reformed Theological Seminary (Reformovaný teologický seminář) v Severní Karolíně (USA). Pětadvacet let působil jako vedoucí pastor sboru Grace Bible Church (Escondido, Kalifornie). Je ředitelem známého institutu pro biblické poradenství a učednictví (IBCD – Intitute for Biblical Counseling and Discipleship). Dříve rovněž zastával pozici suplenta biblického poradenství na The Master’s University (TMU). Sepsal celou řadu publikací, z nichž v češtině doposud vyšly např.: Otevíráme knihu Přísloví (2023, Poutníkova četba) anebo Pomoc! – Chci se změnit (2017, Didasko); Jak milovat své rodiče, když je to těžké (2023, Didasko); Finanční krize (2023, Didasko).