Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Když si hříšníci říkají "Ano"

 • Published in

Kdy hnci pedn 417x600Když si hříšníci říkají "Ano"

Dave Harvey

176 stran, 148x210 mm, měkká vazba

Dop. cena: 199,- Kč.

Manželství je svazkem dvou lidí, kteří před oltář přistoupili s překvapivě velkými balíky problémů. Často se jejich obsah vynoří hned na líbánkách, jindy to počká až na další týden. Bible to označuje slovem hřích a pochopení jeho vlivu může pro manžele, kteří začínají budovat svůj společný život, změnit naprosto všechno. Kniha Když si hříšníci říkají ano je o setkávání se s proměňující mocí evangelia na nepředvídatelné cestě manželstvím.

Daveův pisatelský styl je velice přístupný každému čtenáři, protože o hříchu a o moci evangelia, která nad hříchem vítězí, píše upřímně a občas i s vtipem. Otevírá úchvatné pravdy Božího slova a umožňuje čtenářům, aby ještě jasněji zahlédli slavný obraz Božího díla, když si hříšníci říkají ano.

 

Historie a teologie adventismu

 • Published in

Historie a teologie adventismu2Historie a teologie adventismu

Aleš Franc

210 stran, 178x122 mm, měkká vazba

Dop. cena: 195,- Kč.

„Historie a teologie adventismu“ se zabývá popisem historického adventismu a Církve adventistů sedmého dne (CASD), a to jak ve světovém významu, tak s přihlédnutím k situaci v České republice. Autor přibližuje šíření adventismu z míst jeho historického vzniku, Spojených států amerických, respektive z doby působení americké prorokyně a hlavní postavy raného, a potažmo i současného adventismu, Ellen Gould Whiteové. Její krátký životopis, včetně důležitých zjevení a proroctví, které konstituovaly a věroučně formovaly CASD do dnešních dnů přináší čtenáři hlubší vhled do celé problematiky. Kniha klade důraz zejména na profétický, apokalyptický charakter eschatologie CASD, který je do dnešních dnů pro adventisty zcela zásadní. Ten je podstatou i věroučných rozdílů, důrazů i nuancí, pro které se adventisté sami považují za církev věrného ostatku, jež má být svědectvím pravé zbožnosti a správného učení pro ostatní křesťanské církve v době nadcházejícího apokalyptického kataklyzmatu. Učení CASD je tu proto, kromě jeho kompilace, podrobeno i biblickému posouzení v rámci Starého i Nového zákona s důrazem na historickou, a zejména pak evangelikální tradici.

Podrobnosti naleznete zde.

 

Zármutek

 • Published in

Zrmutek obal frontZármutek

James R. White

74 stran, 178x122 mm, měkká vazba

Dop. cena: 129,- Kč. 

MŮŽETE NAJÍT ÚTĚCHU UPROSTŘED BOLESTI

 Když prožíváte zármutek nad ztrátou milované osoby, je normální ptát se, jestli se budete ještě někdy cítit zase dobře. Osamělost, strach, zmatek a zloba jsou pocity, které znemožňují příchod nové naděje. Ale když procházíte zármutkem, je nesmírně důležité nevzdávat se naděje. Jen tudy vede cesta ke znovunalezení pokoje ve vašem nitru.

Kniha, kterou držíte v ruce, citlivě ukazuje, že je možné zachovat si naději i během tak těžkého období. Každý člověk prožívá ztrátu jiným způsobem, ale s Boží pomocí se můžete skrze cestu truchlení navrátit zpět k pokoji.

 

„Knihu můžete doporučit komukoli. Oslovuje lidské srdce nacházející se na cestě jedinečných a přece běžných zkušeností bolesti a ztráty, která vede k naději a radosti.“

-          Moody magazine

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

Potěšení v Trojici

 • Published in

Poten v Trojici pedekPotěšení v Trojici

Michael Reeves

156 stran, 178x122 mm, měkká vazba

Dop. cena: 170,- Kč.

Podrobnosti, ukázky a možnost objednání zde.

Proč je Bůh láska? PROTOŽE BŮH JE TROJICE. Proč můžeme být spaseni? PROTOŽE BŮH JE TROJICE. Jak jsme schopni žít křesťanský život? SKRZE TROJICI.

"Jedna z nejlepších knih, které jsem za poslední roky četl! Srdce hoří radostí z poznávání, kdo je náš Bůh!" J.S.

obr1V této fascinující knize nás autor uvádí ko křesťanství a křesťanského života, který je od začátku do konce zakořeněn v trojjediném Bohu - Otci, Synu a Duchu svatém. Nejen osobu a dílo Krista, ale také modlitbu, církev i každý aspekt naší víry musíme chápat v kontextu Trojice.

Srozumitelně a s vtipem čerpá Michael Reeves z pramenů církevních dějin i ze současnosti a odkazuje se na široké spektrum významných učitelů a kazatelů. Barvitým a radostným způsobem vykresluje základní křesťanská vyznání, která nás uvádí do hlubokých a život proměňujících pravd naší víry. 

Podrobnosti naleznete zde.

 

Lady Jana Greyová, devítidenní královna anglická

 • Published in

Lady Jan pedek2Lady Jana Greyová - devítidenní královna anglická

Faith Cooková

250 stran, 215x140 mm, měkká vazba

Dop. cena: 280,- Kč.

Podrobnosti, ukázky a možnost objednání zde.

Život lady Jany Greyové, která byla pouhých devět dní královnou Anglie, je dramatický, srdcervoucí příběh. Místo v ušlechtilé armádě mučedníků jí zajistila krutá smrt v roce 1554. Byla to překrásná a temperamentní mladá žena s pozoruhodným intelektem. Vydávala svědectví, ze kterého vyzařovala veliká pevnost ve věcech evangelia, a její hluboké znalosti Písma jsou výzvou pro všechny křesťany. 

 

Celý článek je k přečtení zde.

Nejtěžší zkouška

images

Pak přišla ta největší zkouška. Byla jí učiněna nabídka úplného omilostnění, když bude konvertovat ke katolicismu. Pak bude propuštěna na svobodu a bude jí navráceno bohatství a čest. Když se Jana připravovala na smrt, nebyla otřesena. Přesto se šestnáctiletá dívka velice bála. Stála tváří v tvář násilné a možná i pomalé smrti (to záleželo na umění popravčího a na ostří sekery).

Kdyby víra Jany byla jen intelektuální záležitostí, mohla si klidně zvolit nabízenou únikovou cestu. Jistě by jí takové jednání bylo odpuštěno, uvážíme-li, že mnohem učenější a silnější muži se zřekli víry.

Její víra však byla hluboká a osobní. Modlila se k Bohu: „Vyzbroj mě, prosím Tě, Tvou zbrojí, abych obstála.“

Její příprava na smrt byla několikrát přerušena katolickým knězem, který na ní naléhal, aby se víry zřekla. Pak Marie, jak známo, poslala Dr. Feckenhama, proslulého svou schopností přesvědčovat a diskutovat, aby jí pomohl změnit názor. Dostal třídenní odklad, aby ji získal a přitom organizoval i veřejnou diskusi.

Hlavní body rozhovoru byly zaznamenávány.  Odhalují, jak hluboké vědomosti o učení Písma měla Jana navzdory svému mládí. I za tak hrozných okolností byla klidná a vyrovnaná a prokazovala dokonalou znalost základů své víry (výtah z debaty viz na konci článku). Na rozdíl od portrétu příšerné fanatičky, který vykreslili katoličtí historici, projevila ve svém chování ke knězi Feckenhamovi citlivý zájem o druhé lidi. Vyjádřila vděčnost za laskavost, kterou jí v jejích posledních dnech prokazuje. Protože byl přirozeně velice vyděšený z její smrti na popravišti, podala mu ruku, poděkovala mu a políbila ho na rozloučenou.

Když končil jejich rozhovor, statečně vyjádřila svou starost o jeho duši. On řekl: „Je mi vás líto, protože jsem si jist, že my dva se už nikdy neshledáme.“ Lady Jana mu odpověděla: „To je pravda, že se nikdy neshledáme, ledaže by Bůh obrátil vaše srdce. Jsem si jistá, že pokud nebudete činit pokání a neobrátíte se k Bohu, stojíte na straně zla. Modlím se k Bohu, pramenu milosti, aby vám poslal svého Ducha svatého – vždyť vám dal veliký dar vyjadřování – a aby se Mu zalíbilo otevřít oči vašeho srdce.“

 

Jsme fundamentalisté? E-kniha

 • Published in

jsme fundamentalist
E-kniha: Jsme fundamentalisté?

mobi, epub

Peter Masters

Noví evangelikálové. Nová verze evangelikalismu a nebezpečí, která přináší.

Dop. cena: 25,-Kč.

Podrobnosti, ukázky a možnost objednání zde.

Během posledních čtyřiceti let vznikla nová verze evangelikalismu a od té staré se velmi liší. Ta stará je pevně biblická, ta nová mnohem volnější ve vztahu k Bibli, čímž dává prostor k mnoha kompromisům. Tato publikace upozorňuje na závažné rozdíly.

 

Zajímavé brožury

 • Published in

 Úcta k životu

Rucki uct

 

Úcta k životu

Mudr. Štěpán Rucki

cena 49,- Kč


Kdy vlastně začíná život člověka? Je to ve chvíli, kdy začíná pulzovat primitivní srdce v zárodku, nebo v okamžiku, kdy se objevují první známky elektrické činnosti mozku? Nebo je to v době, kdy matka začíná vnímat pohyby plodu – tedy někdy v polovině těhotenství; či v období, kdy plod je již schopen samostatného života? Nebo je to až při narození dítěte? 

Na tyto i níže uvedené otázky přináší odpověď ve světle biblických principů křesťan, lékař, Mudr. Štěpán Rucki.

Kdy začíná lidský život?

Kdy na životě záleží?

Umělé ukončení těhotenství

Umělé oplodnění - asistovaná reprodukce

Léčebné klonování

Eutanazie

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

Bible a archeologie

Spratek archeo1

Bible a archeologie

Judr. Daniel Spratek

cena 49,- Kč


Je mnoho posvátných knih různých náboženství a kultů a některé z nich podobně jako Bible zaznamenávají události, které se měly odehrát v minulosti. Archeologická důvěryhodnost těchto záznamů je ovšem různorodá.

Judr. Daniel Spratek přináší příklady archeologických nálezů, které mají vztah k biblickým záznamům a potvrzují tak historickou přesnost Božího slova. Autor se zabývá následujícími archeologickými nálezy:

Merenptahova stéla

Nápis z Deir Álla

Méšova stéla

Černý obelisk

Ostraka

Chizkijášův tunel

Sancherúbův hranol

Stříbrné svitky z Ketef Hinnom

Kumránské svitky

Nápis Pontského Piláta

Jakubovo osuárium

Podrobnosti naleznete zde.

 

 Jan Blahoslav

Brown Blahoslav

Jan Blahoslav

M. T. Brown

cena 66,- Kč


Brownova kniha patří do kategorie počinů, které je třeba přivítat, protože mají potenciál čtenáře nejen poučit a rozšířit jejich historické znalosti, ale také zaujmout pro zápasy duchovních otců a povzbudit k věrnosti a horlivosti víry v zápasech dnešních. Historicky poučeným a přesto čtivým způsobem přibližuje osobnost a dílo bratrského biskupa a učence Jana Blahoslava, především pak jeho celoživotní úsilí o překlad Božího slova do mateřštiny, a to co nejkrásnějším jazykem. Autorovi se podařilo ve své knize spojit faktografickou šíři souvislostí s živým vykreslením v pravdě duchovního zápasu tohoto významného duchovního pastýře a filologa, který miloval svou řeč a její krásu, ale především Pána Boha a Jeho slovo. Marshall Brown  nejen výstižně ukazuje, jakou cestou Blahoslav naplňoval touhu, aby Boží slovo bylo věrně překládáno, kázáno a zpíváno, ale zároveň nepřímo vzbuzuje a podněcuje podobnou touhu i ve čtenáři. Je to tedy v jistém smyslu nebezpečná kniha..." (Mgr. Robert Hart)

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 Charismatici - teologická perspektiva

MacArthur charisma

Charismatici - teologická perspektiva

John MaArthur

cena 66,- Kč

Bylo nalezeno omezené množství kusů kdesi na půdě...


Charismatické hnutí ovlivnilo církev způsobem, který pravděpodobně nemá v dějinách obdoby. Díky moderním komunikačním prostředkům se rozšířilo po celém světě. John MacArthur rozpoznal důležitost tohoto hnutí stejně jako důležitost jeho teologického zhodnocení. Pod zorným úhlem Písma zkoumá to, co někteří nazývají největším probuzením v dějinách církve. Ve své knize Dr. MacArthur odpovídá na otázky, které si dnes lidé kladou v souvislosti s tímto hnutím:

Je Bible stále ještě psána?

Jak najít smysl toho, co je v Písmu napsáno?

Je zkušenost důležitější než Boží slovo?

Jsou zázraky normou pro dnešní dobu?

Co se skutečně stalo ve Skutcích 2,8,10,19?

Je křest Duchem Svatým faktem nebo pocitem?

Mají dnes lidé dar uzdravování?

Co učí Bible o mluvení jazyky?

Co znamená být duchovním člověkem?

Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?

Podrobnosti naleznete zde.