Přihlásit se Registrovat

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Získáváte dopravu ZDARMA!
Hodnota objednávky přesáhla 800 Kč.

...knihy, které nechávájí
promluvit Bibli

 • co se děje když se modlím
 • Dí li bůh
 • důvěřovat bibli
 • Evoluce
 • Navzdory temnote
 • Proměnující milost
 • Velkolepen dílo
 • vzdálení živému bohu
 • Znamenitá žena

Nové knihy

I řekl Bůh a Mýtus evoluce

 Josef Potoček     
Dop. cena: 395,00 Kč

I řeklBůh - Josef Potoček

Když Darwin roku 1859 vydal svou knihu O vzniku druhů, byla jeho teorie pociťována jako zásadní změna pohledu na svět. Evolucí se rozumí neřízený vývojový proces, kde si příroda vystačí sama; biblický princip stvoření s jeho transcendentním přesahem byl odmítnut jako překonaný: „Darwin ve své knize zpochybnil všechno, čemu lidé věřili o lidské duši, o Bohu nebo o smyslu života.“ Prvním otřesem pro toto sebevědomí bylo objevení genetického kódu a molekulárního základu života o sto let později. Reakcí byl vznik neodarwinistické syntézy, předstírající, že to pro naturalistický výklad života neznamená žádný problém. Dnes se ale ukazuje, že je to podobné, jako psát historii katedrál s vyloučením architektů - nelze se tak dobrat pravdy. Pokračující výzkum o informačním základu života a o složitosti mikrosvěta buňky evoluční ortodoxii dále zpochybnil a vyústil do vzniku teorie inteligentního plánu, jako diametrálně odlišného přístupu k živému světu. Znovu tak dochází k tomu, že věda někdy musí zcela změnit způsob svého pohledu na svět, podobně jako v případech spojených se jmény Kepler, Newton, Pasteur, Einstein či Planck. Nyní je na řadě biologie.

Ing. Josef Potoček (*1943) absolvoval VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická). Pracoval v oblasti mikroelektroniky (VÚEK Hradec Králové) a makromolekulární chemie (SAV Bratislava). V letech 1990–2009 působil v komunální politice a ve veřejné správě. Problematiku evoluční teorie sleduje z hlediska své původní profese. Je autorem publikací Stvoření či evoluce? (1992), Informace a život (2018), desítek článků a recenzí v časopisech a na internetu, k tématu překládá (vesměs knihy a letáky od Wernera Gitta), přednáší na školách, ve sborech i pro veřejnost. S manželkou Milenou mají syna Blahoslava a těší se z vnoučat Davida a Klárky

 

 

Josef Potoček     
Dop. cena: 200,00 Kč

Mýtusevoluce - Josef Potoček

To je také důvod, proč nacházíme vědce na obou stranách. Evoluce je ideologický koncept, sekulární náboženství, mytologie moderní doby. Preferovanou odpovědí teologie je teistická evoluce (evoluční stvoření), deklarovaná jako postoj odpovídající potřebě doby. Ve skutečnosti se jedná o přístup poplatný evo­lučnímu pohledu na svět a člověka. Tato kniha vede čtenáře jiným směrem: Hájí pozici biblického stvoření, ukazuje, že věda, příroda i Bible shodně ukazují ke Stvořiteli.

Kniha je určena pro věřící i nevěřící, laickou i odbornou veřejnost. Je pro všechny čtenáře, kteří se nespokojují s konvencemi a chtějí se rozhodovat podle pravdy, a to i v případě, kdy musí přiznat, že „nevíme“. Zatímco v minulosti to byla církev, která bránila přemýšlet o realitě ověřené expe­rimenty, v současnosti se v případě evoluce setkáváme s pravým opakem. Vžité sekulární názory jsou prý tak přesvědčivé, že zabývat se jejich odů­vodněním je vnímáno jako nadbytečné. Nebo to tak není?

Vaši Jan a Iva Suchých, 

Poutníkova četba

  

Dá-li Bůh

po téměř 20 letech (!) vychází nové vydání této knihy s nanejvýš aktuálním tématem: Boží prozřetelnost. Také jako e-kniha.

Dop. cena: 120,00 Kč

Dá-li Bůh (John Flavel)

Stručný komentář

 • Jak může křesťan objevit Boží vůli v nejasných situacích?
 • Co mu může pomoci, když Bůh pozdržuje vyslyšení modliteb?
 • Jak může poznat, zda určitý Boží skutek má opravdu původ v Boží lásce?
 • Jak může mít klidnou mysl, když je jeho život plný změn?
 • Jak může přijmout Boží vůli, když přináší velké nesnáze a trápení?

„Boží prozřetelnost“ – téma, kterým se mnoho současných křesťanů již nezabývá. Přesto se ale jedná o zásadní duchovní dědictví našich předků. Zpomalte na okamžik. Přemýšlejte, jak se vás Boží prozřetelnost, předzvědění a svrchovanost týkají v každodenním životě. Tato kniha vás uvede do zapomenuté křesťanské praxe v souladu s Božím slovem. Pomůže upokojit úzkostlivou mysl a posilní ochabující srdce navzdory nepříznivým vnějším okolnostem. Povzbudí k moudrosti, posvěcení a zdravému sebezpytování. Dále také k vytrvalosti namísto netrpělivosti, k pokoře namísto pýchy a k neutuchající oslavě našeho všemohoucího Boha a Otce.

 

„Nežijte život v takovém spěchu, že byste neměli čas si sednout a přemýšlet o těchto věcech. Uvažujte ve svém srdci, jak se vám Bůh dává ve své prozřetelnosti podivuhodně poznat.“

 

kniha

 
Číst dál


Dále v nabídce také jako E kniha zde.

 

Převzácné léky

 

Převzácné léky proti satanovým nástrahám     

Převzácné_léky_proti_satanovým_nástrahám_obálka.jpg

Kristus, Písmo, vaše vlastní srdce a satanovy nástrahy jsou čtyři hlavní věci, které byste měli studovat a zkoumat v první řadě a nejvíce. Jestli někdo zavrhne jejich studium, nebude v bezpečí v tomto životě ani šťastný v životě budoucím. Je mou úlohou coby křesťana a ještě více coby strážce, abych udělal to nejlepší, co mohu, a odkrýval Kristovu plnost, prázdnotu stvoření a nástrahy toho velkého lháře. A právě o to jsem se snažil v tomto pojednání podle míry milosti získané od Pána.

Thomas Brooks

 

Dop. cena: 370,00 Kč

Rozměry A5

Počet stran 234
Originální název Precious Remedies against Satan Devices
Vazba Měkká
 

 

 

 

 

 

 

 

Přítel indiánů

 

Přítel indiánů David Zeisberger     
Dop. cena: 236,00 Kč

Přítel indiánů David Zeisberger

Historický komiks o Davidu Zeisbergerovi otevírá čtenáři výhled na nelehký život moravských misionářů Jednoty bratrské. Úspěšné misijní působení v Americe mezi indiány i bílými osadníky bylo ovšem provázeno i nebezpečím, těžkou dřinou, opakovaným stěhováním se z místa na místo, brutálním násilím, nemocemi i umíráním. Dobré výsledky  misijního úsilí Moravanů byly často zničeny opakujícími se válkami. David Zeisberger mohl podstupovat všechny tyto těžkosti a přitom neztratit víru, a dále ji šířit jen proto, že se spoléhal na svého Spasitele Pána Ježíše Krista, který zachraňuje z hříchů a každému, kdo v něho věří, otevírá dveře na věčnost. 

kniha2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táta podle vzoru Bůh

 
 
 
 

Táta podle vzoru Bůh - John MacArthur     
Dop. cena: 220,00 Kč

Podrobnosti zde.

Noční hlídky - John MacDuff

Jak mohou otcové pomoci svým dětem následovat Pána? Jak být dobrým příkladem, jaké biblické výchovné prostředky používat? Co děti učit, před čím je varovat a chránit?

Žádná z povinností, které v životě mám, není důležitější ani posvátnější než má role manžela a otce. Jak tuto roli plním, je zdaleka nejlepším ukazatelem mého celkového úspěchu nebo selhání jako vedoucího a vzoru. Kdybych nedokázal odpovídajícím způsobem vést svou vlastní rodinu, vše ostatní, čemu se věnuji, … by tím bylo vážně ohroženo. „Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?“ (1Tm 3,5).

Domov je místo, kde se nejvíce ukazuje skutečná povaha člověka. Nikdo nezná charakter muže lépe, než jeho vlastní děti. Jestli je mužovo chování na veřejnosti pouhým pokryteckým pozlátkem, které v soukromí domova mizí, budou děti první, kdo si toho všimne. Je velmi těžké si představit, co by mělo ničivější vliv na morální a duchovní vývoj dítěte, než bezbožný, pokrytecký či lhostejný otec.

Ale pokud si doma muž pěstuje Kristovu mysl plnou milosti a zbožnosti, hojnost ovoce Ducha bude přirozeně viditelná ve všech oblastech jeho života –  v chování na pracovišti, ve všech vztazích, v chování ve světě. Výnosem, který sklidí, bude věčné bohatství nedocenitelné hodnoty…


 
 
 
 

Noční hlídky a další nové tituly v distribuci

{readonline}Tento email obsahuje obrázky, pokud je nevidíte, klikněte zde pro prohlédnutí v prohlížeči.{/readonline}
mustr-news-wide2_01
mustr-news_03
 

Pokoj Vám!

přinášíme Vám nové knihy. 

Noční hlídky - John MacDuff     
Dop. cena: 242,00 Kč

Noční hlídky - John MacDuff

Kniha Noční hlídky je jednou z nejlepších knih Johna MacDuffa, který vešel ve známost především jako vynikající autor knih podporujících zbožnost. Každá další přečtená kapitola způsobí ve čtenáři větší žízeň po Bohu. Kniha obsahuje 31 pozitivně laděných večerních čtení, které vám pomohou upokojit na sklonku dne svou mysl a soustředit se na dobrá zaslíbení našeho Pána. Kniha pro Vás jistě bude povzbuzením a snad ve vašem životě způsobí i změny k lepšímu.

Jde o pěknou knihu v pevné vazbě, vhodnou též jako dárek.


 
Číst dál

Nebezpečné povolání - Paul David Tripp     
Dop. cena: 299,00 Kč

Nebezpečné povolání - Paul David Tripp

„Kniha Nebezpečné povolání je nepostradatelná nejen pro kazatele a ty, kdo se věnují křesťanské službě na plný úvazek, ale vůbec pro všechny křesťany. Každý, kdo je v Kristu, totiž potřebuje s pokorou dovolit ostatním, aby mu ukázali, co v jeho životě vyžaduje nápravu, takže pak bude náležitě připraven ke každému dobrému činu (2. Timoteovi 3,16–17). S upřímností až surovou nám to Paul Tripp názorně ukazuje na svém vlastním životě,
a přece kniha na každé stránce zvučí tóny Boží milosti. Díky tomu se do ní okamžitě začtete a její myšlenky bezprostředně uplatníte v praxi. Doporučuji ji nejen jednotlivým čtenářům, ale i jako materiál pro individuální a skupinkové učednictví.“
– Jonathan Moorhead, starší baptistického sboru Křesťané Kuřim

 

 
Číst dál

Evangelizace - J. M. Stiles     
Dop. cena: 190,00 Kč

Evangelizace - J. M. Stiles

Každých pár let propadnou sbory nejnovější evangelizační módě. Vedoucí zorganizují nový program a členové sboru vyrazí do útoku. Představte si ale církev, ve které evangelizace neodmyslitelně patří ke sborovému životu. Vedoucí vytrvale a otevřeně hovoří o své víře. Členové se řídí jejich příkladem a navzájem se povzbuzují k tomu, aby se pro ně evangelizace stala trvalou součástí života. Právě s tímto způsobem seznamuje se zvěstováním evangelia tato útlá a velice zajímavá knížka. Nepřináší žádný program. Možná však vašemu sboru ukáže nový způsob, jak evangelium společně žít i sdílet.


 
Číst dál

 

Základní prostředky milosti - Paul Washer     
Dop. cena: 140,00 Kč

Základní prostředky milosti - Paul Washer

Křesťané až příliš často spoléhají na jakési mimořádné hnutí Ducha Svatého, které dá do pořádku všechny jejich duchovní potíže. Přestože je takové probuzení možné, není to běžný způsob Božího působení v církvi. V knížce Základní prostředky milosti rozebírá Paul Washer čtyři klíčové dary, které nám Bůh poskytl pro růst ve zbožnosti. Jsou to Boží slovo, modlitba, pokání spojené s vyznáním hříchů a účast na životě a službě církve. Touha po něčem mimořádném by nás nikdy neměla vést k zanedbávání toho obvyklého a v závislosti na Duchu Svatém bychom měli horlivě využívat obyčejné prostředky milosti, které nám mohou umožnit, abychom se mimořádným způsobem podobali našemu Pánu Ježíši Kristu a on nás mohl použít k mimořádným věcem.


 
Číst dál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako dárek pro učitele ke konci školního roku doporučujeme.

 

Labyrint světa a ráj srdce - V jazyce 21. století (J.A.Komenský)     
Dop. cena: 280,00 Kč

Labyrint světa a ráj srdce - V jazyce 21. století (J.A.Komenský)

 

 • Kniha Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského v moderní češtině.
 • Jedná se o významné křesťanské dílo, které nás přivádí zpět ke kořenům české reformace.
 • Jak poutník hledající smysl života projde všechna zákoutí světa, aby nakonec zklamán světem nalezl v pokoji svého srdce Spasitele Pána Ježíše Krista.
 • Osloví všechny generace čtenářů - ty mladší připravuje na samostatné setkání se světem a jeho úskalími, ti starší v ní naleznou moudrý pohled na svět s milým humorem, ale i syrovým popisem reality. 
 • I po téměř 400 letech je až neuvěřitelně aktuální a rozhodně stojí za přečtení.

 

  

Číst dál

Historický komiks Jan Amos     
Dop. cena: 390,00 Kč 290,00 Kč

Historický komiks Jan Amos

Kdyby žil „učitel národů“ Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že byl Komenského život jedním obrovským dobrodružstvím.

Řinčení zbraní, požáry, mor, skrývání se, útěk, zármutek nad ztrátou rodiny, cestování po souši i na moři – to všechno Komenský během svého života zažil. Ač hnán z místa na místo jako poutník bez domova, dostalo se mu i pokojných chvil, kdy sepisoval své dílo, které přežilo jeho samotného a přežije i nás.

Seznamte se na stránkách historického komiksu Jan Amos s podivuhodným životem tohoto velikána evropského formátu.

 


 
Číst dál

Lady Jana Greyová - Faith Cooková     
Dop. cena: 280,00 Kč

Lady Jana Greyová - Faith Cooková

Budete-li se známou křesťanskou autorkou Faith Cookovou sledovat životní osudy lady Jany Greyové, devítidenní anglické královny, porozumíte v čem je hodnota života. Lidé bez živé víry v Krista budují svou pověst, kupí bohatství a usilují o moc nad druhými. To vše má ale jen dočasné trvání. Co má však věčnou hodnotu? Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?" (Jan 11:25-26) Zde si můžete přečíst více o nové knize a jejím příběhu lady Jany Greyové.  


 
Číst dál

 

 

Vaši Jan a Iva Suchých

Poutníkova četba

 

 

 
mustr-news_03
 

Nakladatelství Poutníkova četba, Žandov 85 , Chlumec u Ústí nad Labem, 403 39
telefon: 472 741 623 nebo 720 539 927 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | www.PoutnikovaCetba.cz

Šablonu newslleteru vytvořilo studio Vaněk Design

Nechcete od nás dostávat novinky na email? {unsubscribe}Odhlášení{/unsubscribe}